Samtykkeerklæring


Jeg giver tilladelse til at Magacin Aps, CVR 35247270 må indsamle, opbevare og behandle følgende persondata om mig:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• Mailadresse

• Evt. køn og fødselsår, hvis jeg oplyser det.
• Evt. information om motorcykel, hvis jeg oplyser det.
• Søgninger jeg har lavet på 123mc.dk, hvis jeg gemmer dem.
• Favoritter jeg har på 123mc.dk, hvis jeg markerer nogle.

Mine persondata behandles af Magacin Aps til følgende formål:
• at logge mig på min bruger på 123mc.dk eller magacin.dk og få adgang til "Din konto"
• ved oprettelse af annonce, bliver adresse, telefonnummer og mailadresse overført til annoncen.
• at gøre systemet brugervenligt, ved mulighed for at gemme søgninger og markere favoritter.
• at jeg med min bruger kan deltage i konkurrencer, samt opnå fordele og rabatter på 123mc.dk og magacin.dk.
• statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om indlogning.
I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med at udvikle forbedringer på 123mc.dk.

Oplysninger om de handlinger jeg, som bruger, foretager på 123mc.dk, vil blive gemt så længe, det er nødvendigt for, at 123mc.dk kan opfylde sine forpligtelser overfor mig og de forpligtelser, 123mc.dk er underlagt i henhold til lovgivningen,
herunder reglerne i årsregnskabs- og bogføringsloven.


Jeg kan til enhver tid rette kontakt til Magacin Aps med anmodning om indsigt i de personoplysninger Magacin Aps har om mig, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af mine persondata.
Hvis jeg ønsker mine persondata slettet, bliver min brugerprofil på 123mc.dk også slettet.


Persondata som behandles af MagacinAps, er kun tilgængeligt for Magacin Aps´ dataansvarlige personale.

Jeg bekræfter, at jeg ved godkendelse af denne erklæring:
• er indforstået med, at Magacin Aps behandler de nævnte personoplysninger om mig, jf. ovenfor, og med at personoplysningerne ikke videregives til tredjeparter.
• er gjort opmærksom på, at jeg kan klage over behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.
• er indforstået med, at det er frivilligt at godkende denne samtykkeerklæring.
Hvis jeg ikke godkender erklæringen, er det dog ikke muligt at oprette en brugerprofil på 123mc.dk
er informeret om at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke med den konsekvens, at Magacin Aps skal slette mine oplysninger. Det gøres ved henvendelse til Magacin Aps på mail: kontakt@123motor.dk eller tlf.: 3131 7585, eller ved at logge på min brugerprofil på 123mc.dk og slette brugerprofilen under indstillinger.