Forretningsbetingelser for brug af magacin.dk og 123mc.dk, ejet af MagaCin Aps


Vilkår og aftaleindgåelse
Det er en betingelse for tilmelding som bruger på magacin.dk eller 123mc.dk, at du har accepteret disse vilkår. Brugerens markering af feltet "Jeg har læst og accepterer MagaCin Aps samtykke og forretningsbetingelser", skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og MagaCin Aps, hvorefter MagaCin Aps og du er bundet af betingelserne. Betingelserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU´s databeskyttelsesforordning.


Samtykkeerklæring:
I henhold til EU´s databeskyttelsesforordning, som træder i kraft d. 25 Maj 2018, skal du også give samtykke til, at vi indsamler, opbevarer og behandler persondata, som beskrevet her i forretningsbetingelserne, samt i samtykkeerklæringen, som du kan se her: samtykke.


Oprettelse som bruger på 123mc.dk eller magacin.dk


Oprettelse af bruger og "Din Konto" på 123mc.dk
Ved oprettelse som bruger på 123mc.dk får du "Din Konto" på 123mc.dk, hvortil der kun er adgang med din email og dit kodeord. Efter din tilmelding vil du pr. email modtage en bekræftelse, der indeholder dine loginoplysninger. Kombinationen med email og kodeord er helt personlige oplysninger, som du er forpligtet til at holde for dig selv og derfor ikke må overdrage til andre. Det giver sikkerhed for, at det kun er dig, der kan komme ind på "Din Konto" på 123mc.dk.
For at benytte vores services, kræves brugeroprettelse. Efter brugeroprettelse modtages nyhedsmails fra vores medie. Disse nyhedsmails kan frameldes på kontosiden.


Indhold på "Din Konto" på 123mc.dk

"Din Konto" indeholder oplysninger om dine personlige data. Desuden indeholder den funktioner, der holder styr på de tjenesteydelser, som du gratis gør brug af på 123mc.dk.


Spærring af "Din Konto" på 123mc.dk
Hvis du har mistanke eller viden om, at andre har fået kendskab til loginoplysninger, skal du straks henvende dig til vores supportafdeling, så din brugerprofil på 123mc.dk kan blive spærret, eller ændre dit kodeord.


Oprettelse af bruger og "Din Konto" på magacin.dk
Ved oprettelse som bruger på magacin.dk får du "Din Konto" på magacin.dk, hvortil der kun er adgang med dit brugernavn og dit kodeord. Efter din tilmelding vil du pr. email modtage en bekræftelse, der indeholder dit brugernavn og kodeord. Brugernavn og kodeord er helt personlige oplysninger, som du er forpligtet til at holde for dig selv og derfor ikke må overdrage til andre. Det giver sikkerhed for, at det kun er dig, der kan komme ind på "Din Konto" på magacin.dk.
For at benytte vores services, kræves brugeroprettelse. Efter oprettelse modtages nyhedsmails fra vores medie. Disse nyhedsmails kan afmeldes.


Indhold på "Din Konto" på magacin.dk
"Din Konto" indeholder oplysninger om dine personlige data. Desuden indeholder den funktioner, der holder styr på de tjenesteydelser, som
du gratis gør brug af på magacin.dk.


Spærring af "Din Konto" på magacin.dk
Hvis du har mistanke eller viden om, at andre har fået kendskab til dit brugernavn og dit kodeord, skal du straks henvende dig til vores supportafdeling, så din brugerprofil på magacin.dk kan blive spærret, eller ændre dit kodeord.

Oprettelse af Premium-bruger på magacin.dk
Ved oprettelse af Premium-bruger på magacin.dk får du adgang til en lang række produkter og serviceydelser. Endvidere har du som Premium-bruger, mulighed for at tilkøbe yderligere produkter og ydelser til fordelagtige priser på magacin.dk og 123mc.dk.

Din Premium-bruger er et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges af dig. Premium-bruger opkræves en gang årligt og kan betales med følgende betalingskort: VISA, VISA/Dankort, MasterCard, Maestro, Diners Club og JCB.

Når du har oprettet en Premium-bruger modtager du pr mail en personlig rabat-kode, som dokumentation på din Premium-bruger. Du kan opsige din Premium-bruger med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra indgåelsen af
Premium-bruger-aftalen.

Du vil fortsat have adgang til Premium-bruger fordele på magacin.dk og 123mc.dk frem til udgangen af den årlige faktureringsperiode. Vi yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte Premium-bruger måneder eller ubrugte rabatter eller fordele.
Hvis du afmelder Premium-bruger, stoppes din Premium-bruger automatisk ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode.

Du kan uden begrundelse fortryde dit køb (via fjernsalg) af Premium-bruger inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du køber Premium-bruger.

Ved opsigelse eller fortrydelse af Premium-bruger kontaktes Magacin Aps på mail: kontakt@123motor.dk eller på tlf.: 3131 7585

Datasikkerhed


Personlige oplysninger
Når du tilmelder dig som bruger på 123mc.dk, bliver de oplysninger, som du afgiver ved tilmeldingen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for dig og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos 123mc.dk. 123mc.dk
videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept.
Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige data.


Behandling af oplysninger
Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til databeskyttelsesloven og EU's persondataforordning (GDPR). Dine
personlige oplysninger bruger vi i følgende sammenhænge:

• Når du logger dig ind på din bruger, og så du kan få adgang til "Din Konto".

• Hvis du opretter en annonce, bliver dit telefonnummer og din email automatisk overført til din annonce, så interesserede brugere kan komme i kontakt med dig.

• Din adresse bliver automatisk overført til din annonce, så interesserede brugere kan se, hvor du bor.

• Oplysninger om de handlinger du, som bruger, foretager på 123mc.dk og magacin.dk, vil blive gemt så længe, som det er nødvendigt for, at 123mc.dk kan opfylde sine forpligtelser overfor dig og de forpligtelser, som 123mc.dk er underlagt i henhold til lovgivningen, herunder reglerne i årsregnskabs- og bogføringsloven.

• Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om indlogning. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med at udvikle forbedringer på 123mc.dk.

• Din bruger, og alle persondata slettes efter 12 mdr. hvis den er inaktiv.


Ajourføring af oplysninger
Vi foretager løbende en kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores databaseserver er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Dine rettigheder og kontrol over egne personoplysninger
Du kan til enhver tid anmode om indsigt i de personoplysninger Magacin Aps har om dig, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve
berigtigelse, sletning eller blokering af dine persondata.
Hvis du ønsker dine persondata slettet, bliver din brugerprofil på 123mc.dk også slettet.
Det kan gøres ved henvendelse til Magacin Aps på mail: kontakt@123motor.dk eller tlf.: 3131 7585, eller ved at logge på min brugerprofil
på 123mc.dk og slette brugerprofilen under indstillinger.

Er en bruger inaktiv, dvs der er ikke logget på profilen, slettes den og alle persondata efter 12 mdr.

Cookies

Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. 123mc.dk er baseret på anvendelse af cookies. Vi anvender cookies på 123mc.dk for at forbedre din brugeroplevelse, udvikle hjemmesiden, samt indsamle relevant information til vores markedsføring. Til udvikling af vores hjemmeside anvender vi cookies for at forstå, hvordan besøgende interagerer og anvender vores hjemmeside ved at indsamle og analysere anonyme, relevante oplysninger og statistikker (Google Analytics, Danske Medier, TNS-Gallup.dk). Endvidere bruger vi cookies til at indsamle indhold og andre oplysninger, du angiver, samt oplysninger om, hvordan du bruger vores website. Vi har aldrig adgang til personlige oplysninger, der er gemt på din enhed. Du kan til enhver tid slette disse cookies i din browser. Såfremt du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan 123mc.dk ikke benyttes. Samtykke om accept af cookies kan til enhver tid trækkes tilbage ved at slette cookies i din browser for 123mc.dk

Handel på 123mc.dk


Oprettelse af annoncer

Når du på 123mc.dk opretter en annonce, udformer du selv din annonce og kan dermed løbende se og vurdere annoncens udformning. Du er selv ansvarlig for indholdet, men 123mc.dk forbeholder sig ret til at redigere din annonce i henhold til 123mc.dks regler for annoncering. Når du opretter annoncer på 123mc.dk, bliver de også automatisk gemt under din "Din Konto", så du har et overblik over de annoncer, som du har indrykket. Efter du har godkendt indrykning af din annonce, kan du dermed straks kontrollere, om din annonce er blevet indrykket. Derfor sender vi dig ikke en email med bekræftelse af din annoncering. Når det ikke længere er aktuelt for dig at have en indrykket annonce på 123mc.dk, er du forpligtet til at slette annoncen (f.eks. når en genstand, der er sat til salg, er solgt). Hvis du har afmeldt dig abonnement/automatisk fornyelse, så vil dine annoncer bliver automatisk sat på pause efter den valgte udløbsperiode er udløbet med mindre de bliver forlænget. Du modtager en mail om dette inden annoncen udløber.
Efter yderligere 2 måneder slettes annoncen helt og kan ikke genskabes.


Ændringer af annoncer
Af hensyn til placering og forståelsen af annoncer forbeholder 123mc.dk sig ret til at ændre annonceteksten i en given annonce og ret til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplaceringer. Desuden forbeholder 123mc.dk sig ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til brugerne eller 123mc.dk's tarv eller omdømme.


Regler for annoncering

Når du annoncerer på 123mc.dk er det et krav, at du har en reel annoncerings- og salgshensigt med annonceringen.


Ophør
Såfremt du vil ophøre med at være oprettet som bruger på 123mc.dk, skal du logge på 123mc.dk og på "Din konto" under "rediger" slette din bruger.


Abonnementsbetingelser

Abonnement eller automatisk fornyelse af annoncer skal ses som en ekstra service, så skal du ikke tænke på, om din annonce udløber. Du får en mail 24 timer inden annoncen fornyes. Ved fornyelse trækkes beløbet igen fra dit betalingskort.
Du kan fravælge den automatiske fornyelse under "Dine motorcykler" eller "Dine udstyr/dele", afhængig af hvilken annoncetype du har valgt at oprette.
Ved brugeroprettelse skal brugeren acceptere forretningsbetingelser, som inkludere abonnementsbetingelser via et flueben.
Forretningsbetingelser er altid tilgængelige vha. et link i bunden af websitet navngivet "forretningsbetingelser".
Efter køb af annonce med abonnement, vil der bliver sendt en mail med bekræftelse på at der indgås en abonnementaftale.
Det vil ikke være mulighed for fornyelse af kortnummer. Såfremt betalingskortet er spærret eller udløbet, så vil abonnementet bliver slettet ved næste fornyelse af annoncen. Kunden vil får tilsendt en mail om denne hændelse.

Oplysninger om annoncørers email og/eller telefonnummer
123mc.dk påtager sig ikke ansvar for, om en annoncørs oplysninger om email og/eller telefonnummer samt andre oplysninger i annoncen er korrekte. 123mc.dk påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra din side til annoncøren skulle vise sig at være forgæves. Enhver form for overdragelse, kopiering eller spredning af annoncernes kontaktmateriale til tredje person udgør overtrædelse af Ophavsretsloven. Såfremt 123mc.dk bliver bekendt med brud på ovenstående licensregel, forbeholder vi os ret til at lukke din adgang til 123mc.dk


Priser og betalinger

123mc.dk opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt 123mc.dk kræver betaling for den ydelse, du bruger, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere prisen (inkl. moms og eventuelle gebyrer) 123mc.dk's priser er opgivet i danske
kroner (DKK), og 123mc.dk kan ændre dem fra tid til anden. 123mc.dk kan vælge at ændre sine priser midlertidigt eksempelvis i forbindelse med reklamearrangementer eller nye ydelser; disse ændringer træder i kraft, når 123mc.dk
annoncerer reklamearrangementet eller nye ydelser. Din betaling til 123mc.dk kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for vores ydelser, når de forfalder. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne. Når du betaler med kreditkort, dankort eller på anden måde, vil den fremviste pris være inklusiv moms og eventuelle gebyrer.

Fortrydelsesret
Når betalingen er gennemført, vil man straks få vist sin annonce på 123mc.dk. Fremvisningsperioden gælder fra betalingstidspunktet og frem til udløbet af den periode man har betalt for. Fremvisning er personlig. Aftalen om fremvisning af sin annonce på hjemmesiden samt betalingen herfor er bindende til betalingsperiodens udløb. Der er ingen fortrydelsesret, da du tager ydelsen i brug ved opnåelse af fremvisning af sin annonce på hjemmesiden og indbetalt betaling betales ikke retur.
Hvis du har afmeldt dig abonnement/automatisk fornyelse, så skal du som bruger selv foretage ny betaling, for fortsat at have fremvist til den valgte annonce på 123mc.dk efter udløbet af annoncens fremvisningsperiode. Man vil ikke automatisk blive opkrævet ny betaling med mindre man er tilmeldt abonnement/automatisk fornyelse.


Udlevering af bruger- og annonceoplysninger
Annonce- og brugeroplysninger udleveres kun til domstolene i form af pålæg efter retsplejeloven §299 eller i form af en retskendelse. Udlevering til politi, advokat, forsikringsselskab eller forbrugerstyrelsen sker efter interesseafvejning. Anmodning om udlevering af annonce-og brugeroplysninger inklusiv begrundelse rettes skriftligt til MagaCin Aps på kontakt@123motor.dk

IP-adresser udleveres kun til domstolene i form af pålæg efter retsplejeloven §299 eller i form af en retskendelse. Anmodning om udlevering af IP-adresser inklusiv begrundelse rettes skriftligt til MagaCin Aps på kontakt@123motor.dk


Ophavsrettigheder
Al information der ligger på 123mc.dk og magacin.dk er MagaCin Aps´ ejendom. Enhver distribution af materiale, udover hvad der anses som privat brug, kræver samtykke fra MagaCin Aps


Links
Det er ikke tilladt at etablere links til 123mc.dk eller magacin.dk, på en sådan måde at 123mc.dk eller magacin.dk fremtræder i det fremmede websites frame. Det er ikke tilladt organiseret at oprette dybe links til 123mc.dk eller magacin.dk´s indhold uden forudgående aftale med MagaCin Aps. Der må alene linkes til forsiden.

Support
Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din brug af 123mc.dk eller magacin.dk kan du henvende dig til.
E-mail-adresse: kontakt@123motor.dk


Ansvarsfraskrivelse
MagaCin Aps er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på 123mc.dk og magacin.dk. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er MagaCin Aps endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er MagaCin Aps, der står for driften af systemerne. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos MagaCin Aps. Lovindgreb. Terror eller hærværk (herunder computervirus og - hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af MagaCin Aps selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af MagaCin Aps, eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for MagaCin Aps kontrol. MagaCin Aps forholder sig ikke til de indtastede priser og data. Der tages forbehold for fejl eller mangler i annoncer og MagaCin Aps er ikke erstatningsansvarlig for annoncers indhold eller tekniske oplysninger, hvorfor MagaCin Aps ikke giver nogen garanti eller indeståelse i forbindelse med visningen af et sådant indhold eller oplysninger, herunder i søgeresultater.


Misligholdelse af vilkår
MagaCin Aps forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, herunder også Premium-bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. MagaCin Aps ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, og som hovedregel
kontakter vi dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til os, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af 123mc.dk

 

Turbosalg på 123mc.dk


Det juridiske forhold mellem dig og 123mc.dk
123mc.dk har ikke den fysiske ejendomsret til varer solgt gennem os. 123mc.dk er et auktionsfirma, som også har et website. Her udbydes varer til salg, som tilhører sælger (tredjemand). 123mc.dk kan derfor ikke drages til ansvar for solgte varer, de oplysninger, som afgives og for selve transaktionen. Dette beskrives i det følgende.


Købt som beset
123mc.dk ejer ikke de varer, som sælges gennem vore turbosalg/auktioner og tjenester. Varer, som sælges eller annonceres gennem en af 123mc.dk's tjenester sælges uden garanti af tredjemand. Derfor er 123mc.dk ikke ansvarlig for fejl og mangler for solgte eller annoncerede varer. For så vidt angår varer solgt på 123mc.dk turbosalg er varerne købt som beset medmindre sælger har anført andet. Ingen reklamationer mod hverken 123mc.dk, skifteret, kurator eller auktionsleder tages til følge.

Ingen garanti for tjenester
123mc.dk kan ikke holdes ansvarlig i forsinkelser eller udfald i 123mc.dk's tjenester under denne aftale for så vidt disse skyldes forhold uden for vor kontrol uanset at vi vil gøre brug af alle til rådighed værende midler for at opfylde vore forpligtelser ifølge aftalen. Du anerkender at din adgang til vort website undertiden kan afbrydes. Det kan skyldes mange forskellige forhold, herunder serverudfald, strømudfald, kabelbrud, service- og vedligeholdelse, opdateringer med nye eller forbedrede muligheder og tjenester.
Ingen garanti for varebeskrivelser Vi kan ikke kontrollere eller komme med udsagn om mængde, kvalitet, ægthed, sikkerhed eller legalitet over de varer, som sælges eller annonceres. Vi kan heller ikke garantere fuldstændige informationer, sandhed eller nøjagtighed i varebeskrivelser.


Fortrydelsesretten ved turbosalg
Når en forhandler køber et produkt ved et turbosalg, så er der ingen fortrydelsesret. Og der er ikke fortrydelsesret hos 123mc.dk, da vi ikke er part i salget. 123mc.dk formidler kun salget af produktet for den auktionerende person. 123mc.dk skal tilgodese, at alle turbosalg afvikles etisk korrekt, og at man som køber hos en auktionerende person, kan afgive bud i tillid til, at de andre bud, der afgives på et turbosalg, er reelle. Vi kan derfor ikke fortsætte relationen med brugere, der misbruger vores turbosalg, på en sådan måde, at der opstår et mønster, der tyder på, at der ikke har været reel intention om at stå ved de afgivne bud. 123mc.dk vurderer konkret i hvert enkelt tilfælde, om en brugerens budgivningsmønster er i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne målsætning. Såfremt vi konstaterer adfærd, der tyder på misbrug, vil vi vælge at lukke og inaktivere brugerens konto hos 123mc.dk.


Sælgers mulighed for at afbryde Turbosalget
Sælger kan telefonisk anmode 123mc.dk om at afbryde sin Turbosalg, såfremt der ikke er afgivet bud, der opfylder den af sælger fastsatte mindstepris. Sælger skal betale fuldt salgssalær, såfremt Turbosalget ikke afbrydes inden første bud bliver afgivet. 123mc.dk vurderer om anmodningen kan imødekommes.
Er der afgivet bud på et Turbosalg, der opfylder den af Sælger fastsatte mindstepris, kan Sælger ikke afbryde Turbosalget, idet Sælger er forpligtet til at sælge produktet til den Budgiver, der bliver højestbydende.


Salær
123mc.dk modtager et salær fra Sælger.
Salgssalæret udgør minimum 999 DKK inkl. moms. Er højeste bud inkl. moms over 50.000 DKK, så er salæret 2 % af højeste bud inkl. moms, som Sælgeren af motorcyklen ved oprettelsen af turbosalget accepterer at betale til 123mc.dk. Sælger skal betale 123mc.dk et salgssalær, hvis der på Sælgers Turbosalg afgives bud, som opfylder den af Sælger fastsatte mindstepris, hvis Sælger accepterer et bud under mindsteprisen, eller hvis der i øvrigt opnås enighed om prisen mellem Sælger og en Budgiver.
Sælger er endvidere forpligtet til at betale salgssalær såfremt handlen ikke gennemføres på grund af Sælgers forhold, eksempelvis fordi sælger har beskrevet motorcyklen anderledes end køber med rette kunne forvente.
123mc.dk modtager ikke et salær fra Køber. Vedr. et afsluttet turbosalg, hvor et bud er under Sælgers fastsatte mindstepris og Sælger trykker Nej til højeste salgspris, så er salæret 0 kr.

Mindstepris
Ved oprettelsen af et Turbosalg fastsætter Sælger en mindstepris på produktet. 123mc.dk kan afvise et Turbosalg, hvis mindsteprisen vurderes urealistisk høj.
Såfremt der ved Turbosalgets slutning ikke er indgået bud over mindsteprisen, er Sælger ikke forpligtet til at sælge produktet til Budgiver. Når den af Sælger fastsatte mindstepris er opnået, er Sælger forpligtet til at sælge produktet til den Budgiver, der har afgivet det højeste bud.
Såfremt den af Sælger fastsatte mindstepris ved Turbosalgets slutning ikke er nået, forbeholder 123mc.dk sig ret til at forlænge eller genoptage Turbosalget til en efterfølgende budrunde, hvor Sælger og den højestbydende Budgiver vil blive kontaktet direkte af 123mc.dk med henblik på at få parterne til at opnå enighed om prisen.
Såfremt der ved Turbosalgets slutning ikke er indgået bud over mindsteprisen, er Sælger ikke forpligtet til at sælge produktet til Budgiver. Når den af Sælger fastsatte mindstepris er opnået, er Sælger forpligtet til at sælge produktet til den Budgiver, der har afgivet det højeste bud. Såfremt den af Sælger fastsatte mindstepris ved Turbosalgets slutning ikke er nået, forbeholder 123mc.dk sig ret til at forlænge eller genoptage Turbosalget til en efterfølgende budrunde, hvor Sælger og den højestbydende Budgiver vil blive kontaktet direkte af 123mc.dk med henblik på at få parterne til at opnå enighed om prisen.


Turbosalgets gennemførelse
Tilmelding af motorcykler til turbosalg.
Private sælgere kan tilmelde motorcykler til turbosalg via 123mc.dk.
Motorcyklens tilstand og beskrivelse.
Ved tilmelding af motorcyklen indestår Sælger for, at motorcyklen er i overensstemmelse med Sælgers beskrivelse af motorcyklen. Ved oprettelsen forpligter Sælger sig således til at levere en motorcykel som beskrevet.
Ved oprettelsen skal Sælger beskrive motorcyklen så præcist og loyalt som overhovedet muligt. Der skal beskrives alle forhold, som er relevante for en Køber, herunder særligt motorcyklens stand. Sælger skal angive alle pletter, ridser, skrammer, buler mv.
Sælger skal altid oplyse, om der er andre rettigheder over motorcyklen, som fx ejendomsret, pant, udlæg eller ejendomsforbehold, og om der er andre forhold, der begrænser Sælgers mulighed for at råde over motorcyklen, og Sælger indestår for, at motorcyklen inden handlens endelige gennemførelse sælges fri og ubehæftet.
Sælger erklærer i øvrigt at have oplyst loyalt om alle forhold.


Start og slut på turbosalg.

123mc.dk bestemmer suverænt start og sluttidspunkt på turbosalg oprettet på 123mc.dk.
123mc.dk forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden betaling af noget vederlag til Sælger eller Køber, at ændre tidspunkt eller helt aflyse et ellers planlagt turbosalg. Denne ret har 123mc.dk også efter turbosalget er påbegyndt.
Vedr. et afsluttet turbosalg, hvor et bud er under Sælgers fastsatte mindstepris, har Sælger 48 timer til at besvare et købstilbud, herefter bliver købstilbuddet annulleret.


Bud.
Afgivne bud er bindende for den afgivende, potentielle Køber. Bud kan derfor ikke efter afgivelsen nedsættes eller annulleres. De bydendes identitet holdes hemmelig indtil et turbosalg er afsluttet.


Sådan byder du
På turbosalget byder du således.
Vil du byde på en vare på turbosalg skal du være logget ind og være professionel forhandler hos 123mc.dk, for at systemet kan registrere dit bud.

Budgivning for professionelle forhandlere.
Du vælger hvilket beløb du maksimalt vil give for varen.
Du klikker på "Afgiv bud".


Du har mulighed for at forhøje dit bud. Beslutter du dig for at byde mere for en vare end ved første bud, kan du altid øge dit bud.
For budgivningen gælder princippet om "Først-til-mølle". Lægger to kunder det samme bud ind på en vare, vil den kunde, der først lægger bud få hammerslaget. Således vil en kunde, der lægger et bud ind på en vare på fx 5.000,- kr. få varen, selvom anden kunde senere byder 5.000,- kr.

Modtagelse af e-mail ved vunden turbosalg.
Du vil altid modtage en e-mail, hvis du vinder et turbosalg.
123mc.dk kan dog ikke gøres til ansvar for udefrakommende faktorer, der forsinker eller forhindrer e-mailen i at komme frem.


Forbud mod salg til anden side.
Sælger er, efter at have tilmeldt motorcyklen og medmindre motorcyklen trækkes fra turbosalget, uberettiget til at sælge motorcyklen andre steder end på turbosalget på 123mc.dk. Sælger af motorcyklen er dermed uberettiget til at sælge motorcyklen til andre Købere end dem, der byder via turbosalget på 123mc.dk.


Sælges motorcyklen til anden side på trods af ovennævnte, er Sælger pligtig at betale en aftalt bod på i alt kr. 10.000,00 til 123mc.dk til fuld og endelig afgørelse af den begåede misligholdelse. Boden fordeles ligeligt efter udgifter til eventuel inddrivelse mellem 123mc.dk og den højestbydende Køber som kompensation. Køber kan ikke herudover rette noget krav mod Sælger. Køber kan ikke rejse noget krav mod 123mc.dk om inddrivelse af beløbet, eller i øvrigt rette noget krav imod 123mc.dk.

Levering
Levering af motorcyklen sker med købers afhentning af motorcyklen, med mindre andet kan aftales.
Afhentning skal ske senest 7 dage efter motorcyklen er købt på turbosalget.
Når køber afhenter motorcyklen skal betaling ske på en banknoteret/bankudstedt check eller kontant.
Der er købers ansvar at handlen gennemføres og at motorcyklen afhentes indenfor de gældende turbosalgsbetingelser.
Når Køber eller en af dennes motorcykelkyndige ansatte/repræsentanter afhenter motorcyklen hos Sælger er Køber forpligtet til straks at foretage en sædvanlig undersøgelse af motorcyklen, herunder til at afprøve motorcyklen. Køber skal straks efter afslutningen af sine undersøgelser meddele Sælger sine eventuelle indsigelser vedrørende motorcyklen.
Såfremt Køber ikke meddeler Sælger berettiget indsigelse om motorcyklens stand, betragtes motorcyklen som "købt som beset". Køber kan herefter intet krav rette mod sælger, med mindre motorcyklen lider af væsentlige skjulte mangler og Sælgeren har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Samtidig med sælgers udlevering af motorcyklens registreringsattest underskriver køber og sælger slutseddel og køber bekræfter dermed at have fået udleveret motorcyklen.
Beskadigelser sket ved afhentning og bortkørsel af købte effekter betales af køber eller udbedres for dennes regning.Auktion på 123mc.dk (NB: ikke det samme, som Turbosalg)


Det juridiske forhold mellem dig og 123mc.dk
123mc.dk har ikke den fysiske ejendomsret til varer solgt gennem os. 123mc.dk er et auktionsfirma, som også har et website. Her udbydes varer til salg, som tilhører sælger (tredjemand). 123mc.dk kan derfor ikke drages til ansvar for solgte varer, de oplysninger, som afgives og for selve transaktionen. Dette beskrives i det følgende.


Købt som beset
123mc.dk ejer ikke de varer, som sælges gennem vore auktioner og tjenester. Varer, som sælges eller annonceres gennem en af 123mc.dk's tjenester sælges uden garanti af tredjemand. Derfor er 123mc.dk ikke ansvarlig for fejl og mangler for solgte eller
annoncerede varer. For så vidt angår varer solgt på 123mc.dk auktion er varerne købt som beset medmindre sælger har anført andet. Ingen reklamationer mod hverken 123mc.dk, skifteret, kurator eller auktionsleder tages til følge. Hvis en auktion er en afhentning/engros auktion, så købes køretøjer som beset. Køretøjer kan beses hos udbydende forhandler frem til sidste auktionsdag.


Ingen garanti for tjenester
123mc.dk kan ikke holdes ansvarlig i forsinkelser eller udfald i 123mc.dk's tjenester under denne aftale for så vidt disse skyldes forhold uden for vor kontrol uanset at vi vil gøre brug af alle til rådighed værende midler for at opfylde vore forpligtelser ifølge
aftalen. Du anerkender at din adgang til vort website undertiden kan afbrydes. Det kan skyldes mange forskellige forhold, herunder serverudfald, strømudfald, kabelbrud, service- og vedligeholdelse, opdateringer med nye eller forbedrede muligheder og tjenester.


Ingen garanti for varebeskrivelser
Vi kan ikke kontrollere eller komme med udsagn om mængde, kvalitet, ægthed, sikkerhed eller legalitet over de varer, som sælges eller annonceres. Vi kan heller ikke garantere fuldstændige informationer, sandhed eller nøjagtighed i varebeskrivelser.


Fortrydelsesretten ved auktion
Når en bruger køber et produkt ved en auktion, så er det hos den auktionerende virksomhed eller person, at fortrydelsesretten er gældende og ikke hos 123mc.dk, da vi ikke er part i salget. 123mc.dk formidler kun salget af produktet for den auktionerende virksomhed eller person. 123mc.dk skal tilgodese, at alle auktioner afvikles etisk korrekt, og at man som køber hos en auktionerende virksomhed eller person, kan afgive bud i tillid til, at de andre bud, der afgives på en auktion, er reelle. Vi kan derfor ikke fortsætte relationen med brugere, der gentagne gange benytter fortrydelsesretten hos en auktionerende virksomhed eller person, på en sådan måde, at der opstår et mønster, der tyder på, at der ikke har været reel intention om at stå ved de afgivne bud.
123mc.dk vurderer konkret i hvert enkelt tilfælde, om en brugerens budgivningsmønster er i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne målsætning. Såfremt vi konstaterer adfærd, der er misbrug af fortrydelsesretten hos auktionerende virksomhed eller person, vil vi vælge at lukke og inaktivere brugerens konto hos 123mc.dk. Der ydes ikke fortrydelsesret til erhvervspersoner/virksomheder uanset auktionens type.


Salær
123mc.dk modtager et salær fra Sælger.
Salgssalæret udgør et salær på 10 % af det højeste bud, som Sælgeren af motorcyklen ved oprettelsen på auktionen accepterer at betale til 123mc.dk, såfremt sælger har accepteret at sælge til den opnåede salgspris.
Sælger er endvidere forpligtet til at betale salgssalær såfremt handlen ikke gennemføres på grund af Sælgers forhold, eksempelvis fordi sælger har beskrevet motorcyklen anderledes end køber med rette kunne forvente.
123mc.dk modtager ikke et salær fra Køber.

Auktionens gennemførelse
Tilmelding af motorcykler til auktion.
Forhandlere kan tilmelde motorcykler til auktion via 123mc.dk.


Motorcyklens tilstand og beskrivelse.
Ved tilmelding af motorcyklen indestår Sælger for, at motorcyklen er i overensstemmelse med Sælgers beskrivelse af motorcyklen. Ved oprettelsen forpligter Sælger sig således til at levere en motorcykel som beskrevet.
Ved oprettelsen skal Sælger beskrive motorcyklen så præcist og loyalt som overhovedet muligt. Der skal beskrives alle forhold, som er relevante for en Køber, herunder særligt motorcyklens stand. Sælger skal altid oplyse, om der er andre rettigheder over motorcyklen, som fx ejendomsret, pant, udlæg eller ejendomsforbehold, og om der er andre forhold, der begrænser Sælgers mulighed for at råde over motorcyklen, og Sælger indestår for, at motorcyklen inden handlens endelige gennemførelse sælges fri og ubehæftet.
Sælger erklærer i øvrigt at have oplyst loyalt om alle forhold.


Ingen mindstepris.
Ved oprettelsen af motorcyklen til auktion bliver handlen juridisk bindende og dermed for, hvornår Sælger bliver forpligtet til at sælgemotorcyklen.


Start og slut på auktion.
123mc.dk bestemmer suverænt start og sluttidspunkt på auktioner oprettet på 123mc.dk.
123mc.dk forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden betaling af noget vederlag til Sælger eller Køber, at ændre tidspunkt eller helt aflyse en ellers planlagt auktion. Denne ret har 123mc.dk også efter auktionen er påbegyndt.


Bud.
Afgivne bud er bindende for den afgivende, potentielle Køber. Bud kan derfor ikke efter afgivelsen nedsættes eller annulleres. Hvis Køber springer fra sit bud, ifalder Køber en bod på 20 procent af det afgivne bud, der straks skal betales til 123mc.dk / MagaCin Aps. Boden fordeles ligeligt efter udgifter til eventuel inddrivelse mellem 123mc.dk og Sælger som kompensation.
De bydendes identitet holdes hemmelig indtil en auktion er afsluttet.
123mc.dk fastsætter for auktionens startbud. Startbuddet fastsættes suverænt af 123mc.dk. Det første bud skal som minimum være lige så stort som startbuddet.
Afgivne bud skal være højere end allerede placerede bud. Er nye bud ikke højere, og højere med det af 123mc.dk fastsatte interval, bliver de afvist, og allerede placerede bud vil figurere som højeste bud.
123mc.dk forbeholder sig retten til, at vurdere misbrug af fortrydelsesretten, og 123mc.dk kan derfor vælge at AFSLUTTE brugerforholdet og inaktivere brugerens konto hos 123mc.dk. Der ydes ikke fortrydelsesret til erhvervspersoner/virksomheder uanset auktionens type.

Buddet lægges umiddelbart og i overensstemmelse med vores budintervaller.

Niveau Forøgelse
0 - 5.000 100 DKK
5.000 - 25.000 200 DKK
25.000 - 100.000 500 DKK
100.000 - 200.000 1.000 DKK
200.000 - 500.000 2.000 DKK
500.000 - 5.000 DKK

Systemet viser løbende hvad næste budniveau er.
Buddet er bindende og du får straks at vide om dit bud er modtaget.


Sådan byder du
På auktionen byder du således
Vil du byde på en vare på auktionen skal du være logget ind og valideret, for at systemet kan registrere dit bud.
Er du ikke allerede bruger, kan du blive det ved at trykke på "Din konto" i toppen af websiden.


Budgivning (max-bud)
Du vælger hvilket beløb du maksimalt vil give for varen.
Du klikker på "Afgiv bud".
123mc.dk vil herefter automatisk byde for dig hver gang dit bud bliver overbudt og så længe der findes plads indenfor dit max-bud. Du behøver ikke selv passe budgivningen, men kan stole på, at computeren byder det næste ledige budinterval for dig.

Eksempel: Dit max-bud er 2.000,- kr., men du står til at vinde en auktion med et bud på 700,- kr. En anden kunde byder 800,- kr. Her vil computeren automatisk byde 800,- kr. for dig. Du får altså 1. ret til et bud hvis du lægger et max-bud ind. Sådan vil den fortsætte indtil dit max-bud er nået. Byder en kunde 2.000,- kr. og auktionen slutter, vil du stadig stå som vinder af auktionen, da du var først med budet. Bliver du overbudt, fx med et bud på 2.100,- kr., vil du modtage en e-mail med oplysning om at du er blevet overbudt.
Du har mulighed for at forhøje dit max-bud. Beslutter du dig for at byde mere for en vare end først gang, kan du altid sætte dit max-bud op. Vær dog opmærksom på, at dette vil forøge dit bud med det samme.
For budgivningen gælder princippet om "Først-til-mølle". Lægger to kunder det samme bud ind på en vare, vil den kunde, der først lægger buddet få hammerslaget. Således vil en kunde, der lægger et max-bud ind på en vare på fx max. 5.000,- kr. få varen, selvom en anden kunde senere byder 5.000,- kr. Har to kunder lagt det samme max-bud, vil begge bud optræde i budhistorikken, og det afgørende er så tidspunktet for afgivelsen af budet.


Modtagelse af e-mail ved overbud eller vunden auktion.
Du vil altid modtage en e-mail ved overbud, samt hvis du vinder en auktion.
123mc.dk kan dog ikke gøres til ansvar for udefrakommende faktorer, der forsinker eller forhindrer e-mailen i at komme frem.
I tilfælde af, at et overbud skulle komme indenfor de sidste minutter af auktionen, skal du være opmærksom på, at du muligvis ikke når at fådenne mail inden auktionen udløber. Hvis du vil sikre dig hammerslag på varen, råder vi dig til, at følge varen i auktionens sidste minutter.

Auktionsforlængelse
123mc.dk forbeholder sig desuden ret til at tage en vare af auktionen, forlænge eller lade auktionen gå om, såfremt der opstår udefrakommende misbrug, tekniske eller andre forhold, der efter auktionshusets vurdering nødvendiggør dette.
Hvis der bliver budt på en vare og der er mindre end 2 minutter til aktionen slutter, bliver auktionen automatisk forlænget så den slutter 5 minutter efter budet.
På denne måde sikrer vi, at alle der ønsker at byde har mulighed for det. Der vil derfor altid være mindst 5 minutter til at overbyde i. Hvis der igen er mindre end 2 minutter tilbage og der bliver budt på varen, forlænges auktionen yderligere.


Sælgers mulighed for at trække motorcyklen ud af auktionen.
Motorcykle kan af Sælger trækkes fra auktionen uden omkostninger indtil første bud er afgivet.
Er der afgivet et bud på auktionen, kan Sælger kontakte 123mc.dk med henblik på at trække motorcyklen fra auktionen mod betaling af fuldt salgssalær. 123mc.dk kan uden nærmere begrundelse nægte Sælger vælger at trække motorcyklen fra auktionen.
Er der afgivet bud på auktionen, kan Sælger ikke trække motorcyklen fra auktionen, idet Sælger hermed er forpligtet til at sælge motorcyklen på auktionen til den Køber, der bliver højestbydende.

Forbud mod salg til anden side.
Sælger er, efter at have tilmeldt motorcyklen og medmindre motorcyklen trækkes fra auktionen inden første bud er afgivet, uberettiget til at sælge motorcyklen andre steder end på auktionen 123mc.dk. Sælger af motorcyklen er dermed uberettiget til at sælge motorcyklen til andre Købere er dem, der byder via auktionen 123mc.dk.
Sælges motorcyklen til anden side på trods af ovennævnte, er Sælger pligtig at betale en aftalt bod på i alt kr. 10.000,00 til 123mc.dk og den højestbydende Køber til fuld og endelig afgørelse af den begåede misligholdelse. Boden fordeles således, at der til 123mc.dk beregnes et sædvanligt salgssalær. Det beløb, som herefter er til rest, overføres til den højestbydende Køber som kompensation for, at Køber ikke erhverver adkomst til motorcyklen. Køber kan ikke herudover rette noget krav mod Sælger. Køber kan ikke rejse noget krav mod 123mc.dk om inddrivelse af beløbet, eller i øvrigt rette noget krav imod 123mc.dk.


Levering
Levering af motorcyklen sker med købers afhentning af motorcyklen, med mindre andet kan aftales.
Afhentning skal ske senest 7 dage efter motorcyklen er købt på auktionen.
Når køber afhenter motorcyklen skal betaling ske på en banknoteret/bankudstedt check eller kontant.
Der er købers ansvar at handlen gennemføres og at motorcyklen afhentes indenfor de gældende auktionsbetingelser.
Beskadigelser sket ved afhentning og bortkørsel af købte effekter betales af køber eller udbedres for dennes regning.


Tvister
Såfremt der opstår tvister mellem 123mc.dk og brugeren, eller brugeren indbydes, skal dansk ret finde anvendelse på forholdet.
Retssager mellem 123mc.dk og brugerne, eller brugerne indbyrdes, skal anlægges ved Byretten i Århus som aftalt værneting i første
instans.